Statsbudsjettet 2023

Vi inviterer til informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

Vi vil med utgangspunkt i tilgjengelig materiell fra Kommunal- og distriksdepartementet presentere hovedpunktene.

Vi ber deltakere som deltar digitalt om å teste linken i god tid før møtet slik at dere både har lyd og bilde. For deltakerne som deltar fysisk, så vil møterommet være åpent fra klokken 09:30.

Vi tar forbehold om at lunsjtidspunkt kan bli justert

Programmet:

  • 10:00
    presentasjon av statsbudsjettet 2023
    – vi åpner for muligheten til å stille spørsmål via chat eller direkte fra salen etter presentasjonen

  • 12:00
    lunsj for deltakere som deltar fysisk