Torsdag 3. februar kl. 11:00:

 

«Irland og Nord-Irland før og etter Brexit»

Erik Mustad
Førstelektor Universitetet i Agder

 

Opptak av foredraget vil være tilgjengelig fra kl. 14 til kl. 20 samme dag