Du kan velge kapittler i spilleren for raskere komme deg ditt du vil

PROGRAM

 • Intro film
 • Presentasjon 01: Introduksjon foredragsholdere
 • Presentasjon 02: Morten Trasti
 • Presentasjon 03: Egil Rokhaug
 • Sofaprat: Pål Østensen, Tommy Grav og Egil Rokhaug
 • Presentasjon 04: Kate Selsvoll
 • Gjeldsnøtter
 • Intervjuer: Santander, DNB og Trondheimkommune
 • Presentasjon 05: Henning Kristiansen og Rune Klausen
 • Presentasjon 06: Armand Vestad
 • Outro film

LAST NED PRESENTASJONER