Opptak av forskningskonferansen

- Kvalitet i barnehage fra 17. August

Høykvalitetsbarnehager er avgjørende for å ivareta barn på best mulig måte, og sikre deres
mulighet til lek, utfoldelse og læring. Den mangeårige fagsatsningen ”Barnet først” er et
samarbeid mellom FUS barnehagene, Universitetet i Melbourne, Psykologisk institutt ved
Universitetet i Oslo og Kompetansetjeneste for tidlig innsats, for å sikre felles
kompetanseutvikling i FUS barnehagene. Forskningsresultatene presenteres på Barnet først
konferansen den 17. august.

”Hvordan barnehageansattes kompetanse til å gi emosjonell utviklingsstøtte,

kan bidra til kvalitetsheving av barnehager?”

Program:

 

Åpning ved Arne Holte

Kvalitetsutvikling i våre barnehager ved Charlotte Østbye-Nærheim

Presentasjon av forskningsresultater Barnet først ved Sophie Havinghurst

Kvalitet i barnehagen – Hva snakker vi om? ved Thomas Moser

Avslutning


 
Arne Holte 

Er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo 

og tidligeredirektør i Folkehelseinstituttet.


Sofie Havinghurst

Er hovedforsker og programforfatter av ”Tuning in to kids” programmene.
Hun er klinisk psykolog og professor ved Universitetet i Melbourn.

 
Thomas Moser

Er professor i idrettsvitenskap ved Høyskolen i Vestfold, fakultet for utdanning og humaniora. 

Han er også adjunkt professor (Spesialpedagogikk) ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

 
Charlotte Østbye-Nærheim 

Er fagrådgiver i FUS barnehagene. Hun er sertifisert Tuning in to kids-veileder 

og ansvarlig for å sertifisere ansatte i observasjonsverktøyet CLASS Toddler.

Om forskningen:

RCT-studie av ”Tuning in to kids” i norske barnehager (2019 – 2020)

49 FUS barnehager deltok: 217 avdelinger m/1000 ansatte og 3500 barn

Observasjonsverktøyet Classroom Assessment Scoring System (CLASS) ble
benyttet som rammeverk for å vurdere kvaliteten i avdelingene.

Ansatte fikk opplæring i ”Tuning in to kids” og CLASS gjennom:

Fagdager

Digitalt støttemateriell

Systematisk veiledning

Barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom barnehagens egne
møtestrukturer.