Program:

  • 9.15 Innledning ved Hilde Østby
  • 9.30 Peter Liljedahl – Thinking classroom. Selvstendig tenkning er en forutsetning for læring, og hvis elevene ikke tenker, lærer de ikke. 
  • 10.35 Håvard Tryti – Elevmedvirkning – ideer og metoder som aktiviserer elevene. LK20 krever elevmedvirkning og utforskende læringsarbeid. Men hvordan kan elevene involveres best i undervisningen? Dette innlegget tar for seg konkrete og lett overførbare metoder som både aktiviserer, utfordrer og løfter elevene. Samtidig drøftes lærerrollen, fagfornyelsen og bruken av elevmedvirkning som en av flere undervisningsmetoder i skolen.
  • 11.05 Disko, et godt sted å lære! 
  • 11.20 Ingrid Grimsmo – Inkluderende læringsmiljø. Å oppleve fellesskap og føle seg inkludert er et grunnleggende behov, og viktig for barn og unges utvikling, læring og trivsel. Praksis som fremmer en kollektiv vi-følelse blant elevene i klassen og på skolen, er avgjørende for å utvikle og opprettholde et trygt og godt miljø uten krenkelser. 
  • Lunsj
  • 13.00 Christian Borch – Forholdet mellom politisk makt, løgn og fordreide virkelighetsbilder, sosial urettferdighet og viljen til å finne en sannhet i det hele. 
  • 13.40 Skolen fra Cappelen Damm
  • 14.20 Henrik Syse – Tenke kritisk, tenke godt, tenke respektfullt: Hvordan skape et godt ytringsklima i klasserommet?
  • 15.40 Paneldebatt: Ståle Wiig, Birger Emanuelsen, Liv Cathrine Krogh – ledet av Kirsten Kalleberg – Kampen om oppmerksomheten.  
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x